Andrahandsuthyrning

Du måste begära styrelsens tillstånd för att hyra ut i andra hand. Ladda ner blankett för andrahandsuthyrning via länken nedan.

Blankett andrahandsuthyrning

Ansökan måste lämnas till service.stockholm@hsb.se eller via post, HSB Stockholm, avd Servicecenter, 112 84 Stockholm. Från och med den första januari 2017 kommer föreningen ta ut en avgift på 350 kr per månad för andrahandsuthyrning. Det är inte tillåtet att hyra ut till en juridisk person. Handläggningstiden för andrahandsupplåtelsen är normalt 4-6 veckor.

Otillåten andrahandsuthyrning medför att bostadsrätten kan förverkas.

Observera att du som är andrahandsuthyrare har det absoluta ansvaret för din hyresgäst och att det är viktigt att informera denne om vad som gäller för boende i föreningen.

Pantsättning

I föreningens stadgar anges att för arbete med pantsättning av bostadsrätt får föreningen ta ut en pantsättningsavgift av bostadsrättsinnehavaren med högst 1% av ett basbelopp.

Överlåtelseavgift

Efter den 1 juli 2017 betalar köparen överlåtelseavgiften, som för nuvarande är 1163kr.

Ventilation

Ventilationen bygger på tilluft och frånluft. Tilluften tas in genom ventilerna som sitter ovanför fönstren. Dessa bör vara öppnade för att ventilationen skall fungera tillfredsställande. Frånluften är förbrukad luft som via två frånventiler skall ut ur lägenheten. En frånluftventil sitter i bad/duschrummet. Den är ej ställbar och får ej tas loss. Den andra utgörs av spiskåpan. Det är viktigt att filtret som sitter i spiskåpan görs rent emellanåt, exempelvis varannan månad. Även om man inte steker så ofta täpps filtret ändå med tiden igen av damm och andra föroreningar. Igentäppt filter försämrar ventilationen i lägenheten dramatiskt. Observera att spisfläkt med motor ej får anslutas till ventilationssystemet.

Beträffande tilluftsventilerna bör dessa också rengöras någon gång då och då. Öppna det fönster som sitter under tilluftsventilen och titta upp på överkarmens undersida. Där finner Du öppningen till ventilen i form av en smal spalt vilken Du borstar eller dammsuger ren. Ibland räcker det inte med detta utan man får också skruva loss själva ventilen och rensa innanför.

 

TV och bredband

TV

Föreningens fastigheter är anslutna till Com hem. Fastigheterna är förberedda för Digital TV så genom att använda en dekoder från com hem så kan man få en rad andra kanaler.

Bredband

Föreningens fastigheter har bredband via Com hem (via kabelnätet) och bredbandsbolaget (via fiber).

Säkringar och el

Säkringarna utgörs av sk automatsäkringar. Dessa består av små knappar som faller ner vid överbelastning. Istället för att "byta propp" trycker man bara upp den nerfallna knappen igen till utgångsläget. Huvudsäkringen till lägenheten är placerad i anslutning till elmätaren i elmätarrummet. Elmätaren till respektive lägenhet är centralt placerad i elmätarrum i källaren i varje hus. Vill Du ha reda på Din elmätarställning, kontakta fastighetsskötaren.

Elinstallation

Föreningen installerade 1988 enfas och 230 volt i lägenheterna. Enskilda lägenhetsinnehavare kan ha ändrat detta. Kontrollera alltid innan du inhandlar vitvaror.

Medlemsrådgivning

Som medlem i HSB Stockholm har du möjlighet att få rådgivning i bostadjuridik av jurist på HSB:

0771-472 472  kl. 12.00 - 14.00